โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ร่วมกับ

บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Hummbird.gif (6184 bytes)

ขอเชิญญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และ ผู้สนใจ ร่วมฟังการสัมนา เรื่อง

เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ตอน ผู้สูงอายุกับอัลไซเมอร์

ณ ห้องประชุมบุณยคุปต์ ชั้น 20 รพ.วิชัยยุทธ

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2542

 

  12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน  
  13.00 - 13.15 น. พิธีเปิด  
  13.15 - 13.40 น. การบรรยายเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
โดย นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์
 
  13.40 - 14.05 น. การบรรยายเรื่อง โรคอัลไซเมอร์
โดย นพ. กิตติศักดิ์ เก่งสกุล
 
  14.05 - 15.15 น. การบรรยายเรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
โดย นพ. จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
 
  15.15 - 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง  

สนใจ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ฟรี ที่
แผนกการตลาด รพ.วิชัยยุทธ โทร. 618-6200 ต่อ 1940-1941

หรือ ทาง E-move2.gif (9787 bytes)

Hummbird.gif (6184 bytes)