vichaiyutlogo1.gif (21620 bytes) วิชัยยุทธจุลสาร

may31.gif (122320 bytes)

วิชัยยุทธจุลสาร เป็นวารสารเผยแพร่ความรู้ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เรียบเรียงโดยแพทย์รพ.วิชัยยุทธ กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม-เมษายน   พฤษภาคม-สิงหาคม  และ กันยายน-ธันวาคม วารสารนี้จัดให้ผู้ใช้บริการของรพ.วิชัยยุทธ อ่านฟรีในรพ. ไม่มีจำหน่าย และ ไม่จัดส่ง วิชัยยุทธจุลสาร มีบทความทั้งที่เป็นสาระน่ารู้ทางการแพทย์ และ เรื่องน่ารู้ ทั่วไป ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสดีที่แม้ท่านไม่ได้ใช้บริการ ของรพ.วิชัยยุทธ แต่ก็ สามารถอ่านบทความที่มีประโยชน์ได้

สนใจร่วมฟังการสัมนา เรื่อง    ผู้สูงอายุกับอัลไซเมอร์    7 สิงหาคม 2542  
รพ.วิชัยยุทธ    คลิกที่นี่

Hummbird.gif (6184 bytes)

อ่านบทความ วิชัยยุทธจุลสาร ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.    clickpeel.gif (6642 bytes)               

เรื่องแนะนำ เลี้ยงลูกอย่างไรให้(ได้)ดโรคไหลตายในทารก  โรคภูมิแพ้ในเด็ก  อาการชักในเด็ก  โรคหัวใจโต  ฝังเข็ม   ดัดจริตเพื่อพิจารณา

Hummbird.gif (2404 bytes)

วิชัยยุทธจุลสาร ฉบับ Internet นี้ อาจไม่สมบูรณ์เหมือนต้นฉบับ เนื่องจากขาดภาพ หรือ ตารางประกอบบางภาพ

และ คัดมาเฉพาะบทความ "สาระน่ารู้" เท่านั้น (อาจไม่ครบทุกบทความ)

วิชัยยุทธจุลสาร...บรรณาธิการที่ปรึกษา...นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์...นพ.พรต ทองวานิช...นพ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก...บรรณาธิการ...นพ.กำธร เผ่าสวัสดิ์...รองบรรณาธิการ...นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์...คุณรัตนา ศิรพงษ์กุลพจน์...

  V3-URL Arheart1.gif (5725 bytes) ศูนย์หัวใจวิชัยยุทธ   เสนอแนะ ติชม   E-move2.gif (9787 bytes)   Update 26/05/1999